Das Lederhosenblog - suomalaisena Baijerissa

Viimeisimmät blogimerkinnät

Blogiarkisto

RSS-syöte

Tanssirahat

Share |

Perjantai 12.11.2010 - Aleksi Päiväläinen


Eri taiteenlajeista tanssin perusopetus on ollut pitkään Helsingissä lapsipuolen asemassa, sillä sen vuotuinen avustussumma on ollut pyöreä nolla. Ensi vuonna tähän on tulossa muutos, sillä lautakunnan ja kaupunginhallitusten päätösten jälkeen yhteensä lähes 170 000 euroa ohjataan tanssin perusopetuksen tukemiseen. Lautakunta on asiassa ollut hyvin aktiivinen yli pitkälle yli toista vuotta. Lisäksi kaupunginhallituksessa ja valtuustossa kokoomuslaisten panos asiassa on ollut vahva.

Espoon ja Vantaan tanssioppilaitoksia on jo pitkään tuettu sekä kunnan että valtion varoista. Näin tilanne pääkaupunkiseudun sisällä on ollut varsin nurinkurinen ja helsinkiläiset tanssinharrastajat ovat joutuneet hankalaan asemaan.

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta on tämän ja viime vuoden aikana keskustellut tanssin asemasta paljon. Tanssioppilaitosten edustajat ovat olleet lautakunnan kuultavana. Oskalan Hannun (lautakunnassa vihreiden edustaja) aloitteesta olemme pyrkineet profiloimaan Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoaa eräänlaisena tanssin talona. Kokonaan oma juttunsa on sitten Tanssin talo -hanke, jonka tavoitteena on saada tanssiin erikoistunut talo Helsinkiin. Tämä on yksi pitkän tähtäimen tavoitteista, joka tuskin kuitenkaan – rehellisesti sanottuna – toteutuu lähivuosina.

Keskustelut johtivat viime keväänä konkreettiseen tukipäätökseen: Päätimme (tosin itse jouduin jääväämään itseni päätöksestä) viime keväänä kohdentaa musiikkioppilaitosten avustuksista 66 000 euroa tanssin tukemiselle. Nämä rahat otettiin ns. suuntaustunneista, joka selkokielellä tarkoittaa niitä tunteja, joita valtio ei tue, mutta kaupunki on tukenut. Nämä rahat kohdennettiin laajan oppimäärän opetukseen siten, että tuntihinnaksi tuli 15 euroa (esimerkiksi musiikkioppilaitosten tuntihinta kaupungille on laskettu 22 euroksi).

Lokakuussa saimme ilouutisen ylemmältä taholta: kaupunginhallitus oli päättänyt myöntää 100 000 euroa lisätukea tanssin perusopetukseen. Tässä aktiivisia ja aloitteellisia olivat erityisesti monet kokoomuslaiset, etunenässä KH:n puheenjohtaja Risto Rautava. Kiitokset hyvästä päätöksestä!

Harras toiveeni on, että jatkossa myös valtio tulisi mukaan tukemaan helsinkiläisiä tanssiopistoja. Kaupungin sisäinen tehtävä taas on hioa loppuun rahanjaon perusteet, joita ei vuosiin tanssin osalta ole tarvinnut rahan puutteen vuoksi miettiä. Eri taiteenaloja on kohdeltava tasavertaisesti kunkin erityispiirteet huomioon ottaen.

Avainsanat: tanssin perusopetus, tuki, Helsinki


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini