Das Lederhosenblog - suomalaisena Baijerissa

Viimeisimmät blogimerkinnät

Blogiarkisto

RSS-syöte

TEEMANI

Ihannekaupunkini tarjoaa monipuoliset palvelut kaikille ikäryhmille lähellä kotia. Siellä on hyvä ja monipuolinen liikunnan ja kulttuurin tarjonta.

Hyvä kaupunki on yritys- ja yrittäjämyönteinen. Ilman menestyvää liiketoimintaa ei ole sen enempää työpaikkoja, verotuloja kuin hyvinvointiakaan.

Tällä sivulla esittelen kolme teemaani, jotka koskevat terveydenhuoltoa, Venäjää ja kulttuuria. Jokaisella teema-alueella tarvitaan enemmän uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja.

aleksi-pieni.jpg

Tekniikka ja taide terveydenhuollon tukena

  • Väestö ikääntyy ja kuntien terveydenhuollon menot kasvavat nopeasti. Lainaraha ja veronkorotukset johtavat Kreikan tielle, joten tarvitaan uusia, kustannustehokkaita avauksia: Otetaan käyttöön tekniikan ja taiteen keinot.
  • Tietotekniikka tuottavuuden tappajasta kehityksen moottoriksi: Tietotekniikan mahdollisuudet on saatava oikeasti käyttöön kehittämällä toimintatapoja, ei vain ostamalla tekniikkaa. Kun käyttäjät otetaan aidosti mukaan kehitystyöhön, järjestelmien käytettävyys saadaan 2010-luvulle. Tietotekniikan hankkiminen vaatii osaamista, johon kaupungin on panostettava. Hankintalainsäädännön antamat mahdollisuudet pitää hyödyntää täysimääräisesti. Teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa syvennetään yhteistyötä terveydenhuollon laadun ja tehokkuuden parantamiseksi (Lue myös teemaan liittyvä blogikirjoitus täällä).
  • Taiteella on paljon annettavaa erityisesti ennaltaehkäisevään terveystyöhön ja vanhustenhoitoon. Tutkimusten ja kokemusten mukaan esimerkiksi muistisairaiden elämänlaatua voidaan merkittävästi kohentaa musiikin ja muun kulttuurin avulla. Kaupungin on luotava järjestelmä, jolla yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, taiteen ammattilaisten, järjestöjen ja harrastajien kanssa luodaan ”taiteen hyvinvointijoukot” (Lue myös teemaan liittyvä blogikirjoitus täällä).

Mahdollisuuksien Venäjä

  • Kauppa ja matkailu hyvinvoinnin tuojana: Vahva talous on hyvinvoinnin tae. Kauppa ja palvelut tuovat työpaikkoja ja verotuloja. On otettava kaikki ilo irti itärajan läheisyydestä ja tehtävä edelleen paljon töitä Lappeenrannan tunnettuuden sekä kaupankäynti- ja matkailuedellytysten kehittämiseksi. Myös edunvalvonnasta Helsingin suuntaan on huolehdittava, jotta Etelä-Karjalaan saadaan tarvittavat valtion liikenneinvestoinnit.
  • Kulttuuria yli rajojen: Lähes viiden miljoonan ihmisen kulttuurimetropoli Pietari on alle kahden tunnin junamatkan päässä. Kaupungin on edistettävä molemminpuolista kulttuurielämää ja -yhteistyötä, mikä entisestäänkin lisää laadukasta kulttuuritarjontaa sekä parantaa kaupan ja matkailun edellytyksiä kaupungissamme.
  • Yliopistoyhteistyö: Yliopisto kulttuurin ja sivistyksen rakentajana on kilpailukykytekijä, joka houkuttelee kaupunkiin osaajia ja innovaattoreita. Venäjän ja yliopistokaupunki Pietarin läheisyys on mahdollisuus sekä LUT:lle että kaupungille. Lappeenrannan on omilla toimillaan tuettava esimerkiksi opiskelija- ja tutkijavaihtoja sekä tutkimusyhteistyötä.

Etelä-Karjala - laulun ja kulttuurin laaja kotimaa

  • Kulttuuri kuuluu kaikille: Monipuoliset kulttuuripalvelut museoineen, teattereineen ja orkestereineen ovat kaupungille vetovoimatekijä, joita kannattaa vaalia ja voimistaa. Kaupunginteatterilla on oltava monipuolinen ohjelmistopolitiikka, jota kehitetään esimerkiksi asiakasraatitoiminnan tukemana. Vapaa taidekenttä ja harrastelijatoiminta eivät saa jäädä instituutioiden varjossa paitsioon.
  • Taideopetus: Taiteen perusopetuksen toiminta on turvattava niin musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa kuin teatterissakin.
  • Etelä-Karjalan hynttyyt yhteen: Kulttuuri ei tunne kuntarajoja. Esimerkiksi Lappeenrannan ja Imatran kannattaa tehdä läheistä kulttuuriyhteistyötä, oli kyse sitten musiikki- tai taidekouluista, teatterista, klassisesta tai kevyemmästä musiikista. Yhteistyö on voimaa!